Sällskapsdjur på resan

Ditt sällskapsdjur är också välkommet ombord! Små knähundar får resa kostnadsfritt. För större hundar och sällskapsdjur som reser i bur som kräver extra utrymme debiteras en avgift. Biljetten för sällskapsdjuret kan köpas i nätbutiken i samband med resenärens biljett för 3,30eur, eller på bussen av chauffören för 3,40eur. Priset är samma oavsett resans längd.

lemmikki kuvitus pupu 960px

Ifall det finns plats på bussen går det bra att ta med sällskapsdjur på bussen. Sällskapsdjuret placeras i fotutrymmet vid sin följeslagare så att de övriga passagerarna störs möjligast lite. Djuret måste alltid hållas kopplat eller resa i separat transportväska. Det är inte tillåtet att låta djuren sitta på bussarnas säten. Djuret får då resa tillsammans med sin följeslagare och på följeslagarens ansvar.

Medpassagerare med djurallergi

Medpassagerare med djurallergi har företräde att välja plats ombord, och de kan även be chauffören neka sällskapsdjuret tillträde. Detta gäller dock inte ledar- eller assistenthundar, som alltid accepteras ombord. Ledar- och assistenthundar samt personer med djurallergi bör placeras möjligast långt från varandra, så att de olägenheter djuret eventuellt medför minimeras. För ledar- och assistenthundar debiteras inget extra.

Vår kundservice hjälper gärna till ifall du har ytterligare frågor gällande transport av sällskapsdjur.

Poika ja koira bussissa