Köpvillkor

Vid användning av nätbutiken tillämpas Finlands lag och kvalitetslöfte enligt lagen om kollektivtrafik. Ett köp som gjorts i Pohjolan Liikennes nätbutik är bindande efter att kunden betalat köpet.

Uppgifternas riktighet

Den som köper biljetter svarar för de uppgifter som lämnas vid köp eller leverans av biljetterna. Pohjolan Liikenne svarar inte för störningar vid sändning av bokningsbekräftelse eller leverans av biljetter som orsakas av felaktiga uppgifter och inte heller för eventuella skador som detta medför.

Uppvisande av biljetter

Biljetten innehåller uppgifter som berättigar till resan och skall uppvisas vid påstigning. Biljetten öppnas via en nätlänk, som sänds till kundens e-postadress. Kunden ansvarar för att uppvisa biljetten på bussen.

Biljetten kan antingen printas ut på papper eller uppvisas från skärmen på en mobilapparat. Biljettens QR-kod och texter bör då vara läsbara. För att öppna biljetten på en mobilapparat, behöver apparaten en internet-förbindelse. Då biljetten läses från mobilskärmen måste skärmens ljusstyrka ibland justeras för att underlätta avläsningen av koden.

Notera vänligen, att enbart beställningsnumret eller meddelandet som innehåller länken inte räcker som resedokument.

Biljetternas giltighet

Biljetter köpta från nätbutiken kan inte ombokas eller avbokas. Biljetternas giltighet varierat enligt biljettyp.

  • Flexbiljetten gäller i en dag. Giltigheten är inte bunden med någon enskild avgång. Giltigheten står både i sökresultat och på biljetten. Flexbiljetten gäller under sin giltighetstid på alla bussturer som trafikeras av Pohjolan Liikenne på den valda sträckan i vald riktning.
  • Seriebiljetten gäller i båda riktningarna på den sträcka som valts på alla bussturer som trafikeras av Pohjolan Liikenne.
  • Periodbiljetten gäller för obegränsat antal resor på den sträcka som valts på alla bussturer som trafikeras av Pohjolan Liikenne under biljettens giltighetstid. Biljetten är personlig, och ett officiellt identitetsbevis bör uppvisas på bussen tillsammans med biljetten.
  • Zonbiljetterna gäller på alla Pohjolan Liikennes turer inom respektive giltighetsområde. Zonbiljetten är personlig, och identitetet skall vid begäran styrkas med ett identitetsbevis.
  • Passagerare berättigade till Studie- och Pensionärsrabatt bör uppvisa ett rabattkort tillsammans med biljetten.
  • Med cykel-servicen kan du endast ta med den mängd cyklar som är utmärkt på biljetten, vilket säkrar cykelplatsernas tillräcklighet i bussarna.