Tietosuojaseloste

26.9.2012

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Oy Pohjolan Liikenne Ab (jäljempänä PL)
Y-tunnus: 0678125-8
Veturitie 17
00240 Helsinki
puh. 0307 15

2. Rekisteriasioita hoitava taho
Oy Pohjolan Liikenne Ab
Hallintokonttori
Veturitie 17
00240 Helsinki
puh. 0307 15

3. Rekisterin nimi
Oy Pohjolan Liikenne Ab:n matkustajaliikenteen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • PL:n palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen.
 • Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sekä kontaktihistorian hallinta.
 • Asiakaspalautteen käsittely ja siihen vastaaminen.
 • Hyvityspyyntöjen ja korvausvaatimusten käsittely, vastaaminen ja maksaminen.
 • Asiakkaan ja PL:n oikeuksien ja velvollisuuksien sekä turvallisuuden ja vastuullisuuden toteuttaminen. Lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.
 • Internetpalveluiden hoitaminen, sivustojen kehittäminen ja tilastointi.
 • Puheluiden nauhoittaminen osto- ja palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero(t)
 • Sähköpostiosoite

Palveluiden tuottamiseen ja matkustamiseen liittyvät henkilötiedot:

 • Palvelu-, myynti- ja matkustustapahtumatiedot
 • Suoramarkkinoinnin- ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot
 • Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoitukset
 • Tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten lokitiedot.
 • Haettaviin hyvityksiin ja korvauksiin liittyvät tiedot, kuten peruste, määrä ja pankkiyhteystiedot.
 • Asiakaspalautteeseen ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään tarvittaessa asiakkaalta itseltään tilauksen, palveluiden oston ja niiden käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä. Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy PL:n tietojärjestelmiin myös palveluiden käytön ja matkustamisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakastietoja ei luovuteta PL:n tai PL:n palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta. Asiakastietoja ei siirretä eikä toimiteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Evästeiden käyttö
Eväste (cookie) on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin lähettää käyttäjän selaimelle ja joka tallentuu koneen kiintolevylle. PL käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelun käyttöä. Evästeillä varmistetaan palvelun turvallisuutta, tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Evästeiden perusteella voidaan selvittää käyttäjiä kiinnostavat tietosisällöt sekä miten ja milloin verkkopalvelua käytetään. Näiden tietojen perusteella verkkopalvelua pyritään kehittämään entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista.Useimmissa selaimissa voi JavaScriptiin ja evästeisiin liittyvät asetukset tarkistaa kohdasta Internet- asetukset (Internet Options) tai Työkalut (Tools). Ellei evästetoiminto ole käytössä, on mahdollista, että et voi käyttää kaikkia sivuston palveluita, kuten PL:n verkkokauppaa.

Lisätietoja evästeistä ja PL:n verkkopalvelun teknisestä toteutuksesta löydät kohdasta Verkkopalvelun tekniset tiedot.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
PL:n henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein VR-konsernin tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain PL:n henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Asiakkailla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja PL:n matkustajaliikenteen asiakasrekisteriin on tallennettu. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite ja puhelinnumero. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Oy Pohjolan Liikenne Ab
Hallintokonttori/Tarkastuspyyntö
Veturitie 17
00240 Helsinki

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen Asiakas voi päivittää tai korjata omia tietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti ottamalla yhteyttä kirjallisesti osoitteella:

Oy Pohjolan Liikenne Ab
Hallintokonttori/Tarkastuspyyntö
Veturitie 17
00240 Helsinki

Asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat ja asiakkaan yksilöintiin tarvittavat: Nimi, osoite ja puhelinnumero.

12. Suostumukset ja kiellot Asiakas voi kieltää PL:ää henkilötietolain 30 § mukaisesti käyttämästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä kirjallisesti osoitteella:

Oy Pohjolan Liikenne Ab
Hallintokonttori/Tarkastuspyyntö
Veturitie 17
00240 Helsinki

Vaikka asiakas kieltää suoramarkkinoinnin, voidaan asiakkaalle lähettää palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellista asiakassuhdeviestintää.

Verkkopalvelun tekniset tiedot
Sivuston käyttöön tarvitaan Internet-selainohjelma. Sivuston graafinen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita (ks. kohta Tuetut selaimet). Lisäksi osa verkkosivuston sisällöstä vaatii selaimelta tuen evästeille ja JavaScript-toiminnolle. Kampanja- ja kilpailusivut edellyttävät Flash-laajennusta. (ks. kohdat JavaScript ja Flash)

Tuetut selaimet
PL:n verkkopalvelu toimii parhaiten seuraavilla selainversiolla:

 • Firefox 9.0 tai uudempi
 • Internet Explorer 8.0 tai uudempi
 • Chrome 17.0 tai uudempi
 • Safari 533 tai uudempi

Suosittelemme selaimen tuoreimman version käyttämistä. Muilla selaimilla sivuston ulkoasussa voi esiintyä osittaisia poikkeuksia. Suosittelemme em. selainversioiden käyttämistä myös niiden tarjoaman kattavamman tietoturvan vuoksi.

Näytön asetukset
Sivusto toimii parhaiten näytöllä, jossa on vähintään 256 väriä ja jonka resoluutio on vähintään 1024 x 768 kuvapistettä. Pienempää resoluutiota käytettäessä sisältö ei välttämättä näy ruudulla kokonaan.

JavaScript
Osa verkkosivuston sisällöstä edellyttää, että selain tukee JavaScript-toimintoa. Laita JavaScript päälle selaimesi työkaluvalikosta (yleisimmin kohdassa Työkalut > Ominaisuudet > ja rasti ruutuun kohdassa Salli JavaScript).

JavaScriptiä käyttäviä sisältöjä:

 • Useimmat erillisiin ikkunoihin aukeavat kampanjatoteutukset ja kilpailut.
 • Verkkokaupassa erillisiin ikkunoihin aukeavat sisältöä täydentävät sivut, kuten mm ohjesivut.
 • Matkahaun ennakoiva pysäkin nimen syöttö ja matkustuspäivän valinta kalenterista.
 • Asiakaspalautelomake toimii parhaiten kun JavaScript on käytössä. Lomakkeen täyttö onnistuu myös ilman JavaScriptiä.
 • Vasemman laidan navigaatio näyttää nykyisen sivun, mikäli JavaScript on päällä.

Pdf-tiedostot
Sivustolla on käytetty liitteinä pdf-tiedostoja, jotka edellyttävät Acrobat Reader -ohjelman käyttöä.

Tietosuoja, Linja-autojen kameravalvonta

Tietosuojaseloste, Oy Pohjolan Liikenne Ab:n sekä Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab:n linja-autojen kameravalvontajärjestelmä.

1. Rekisterinpitäjä
Oy Pohjolan Liikenne Ab
Y-tunnus: 0678125-8
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab
Y-tunnus: 0692482-9
Veturitie 17
00240 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava taho
Oy Pohjolan Liikenne Ab
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab
Veturitie 17
00240 Helsinki
puh. 0307 15

Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Enfo Oy.

3. Rekisterin nimi
Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kameravalvonta -rekisteri Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab:n kameravalvonta -rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikos-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi Pohjolan Liikenteen / Pohjolan Kaupunkiliikenteen omistamissa ja hallinnassa olevissa linja-autoissa sekä niiden välittömässä läheisyydessä.

5. Rekisterin tietosisältö
Kameravalvonnan rekisteri muodostuu valvontakameroiden kuvatallenteista.

Järjestelmään rekisteröityy niiden henkilöiden kuvat, jotka liikkuvat ja oleskelevat:

 • ulkoalueilla linja-auton välittömässä läheisyydessä
 • linja-auton sisäänkäynneissä
 • linja-auton sisätiloissa (mukaan lukien kuljettajan työtila).

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ilmoituksilla.

Tallenteet säilytetään autossa vähintään kaksi viikkoa. Enintään tallentimeen mahtuu noin kolmen kuukauden tallenteet. Tallentimen levytilan täyttyessä, järjestelmä ylitallentaa vanhat tallenteet. Mikäli säilytysaikana tulee ilmi vahingonteko, rikos tai muu välttämätön tarve, tallenteet kopioidaan järjestelmään kuuluvaan palvelimeen ja säilytetään tältä osin asioiden selvittämiseksi tarvittavan ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kameravalvontajärjestelmä, joka muodostuu tallentavista valvontakameroista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä luovutetaan tarvittaessa kohdassa 4 mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Pohjolan Liikenteen ja Pohjolan Kaupunkiliikenteen henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Pohjolan Liikenteen ja Pohjolan Kaupunkiliikenteen ja VR:n tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Pohjolan Liikenteen ja Pohjolan Kaupunkiliikenteen henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

10. Tarkastusoikeus
Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n / Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab:n kameravalvonta -rekisteriin on tallennettu. Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot henkilötietolaissa tarkemmin määritellyin oikeuksin ja rajoituksin. Tarkastuspyynnön voi osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Oy Pohjolan Liikenne Ab / Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab
Hallintokonttori/Tarkastuspyyntö
Veturitie 17
00240 Helsinki

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisteri sisältää vain kuvatallenteita, joissa ei yleensä voi olla virheellistä tietoa.

Henkilö voi päivittää tai korjata omia tietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti ottamalla yhteyttä kirjallisesti osoitteella:

Oy Pohjolan Liikenne Ab / Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab
Hallintokonttori
Veturitie 17
00240 Helsinki

Henkilön tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat ja henkilön yksilöintiin tarvittavat tiedot.